27 เมษายน 2562 ฝนเทห่าใหญ่ทำไทยพ้นวิกฤติภัยแล้ง สำนักทรัพยากรน้ำรับมือปีหน้า

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/business/1554216

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2562 ว่ารองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เป็นห่วงเรื่องปัญหาภัยแล้ง หลังจากที่กระทรวงมหาดไทยประกาศพื้นที่ภัยแล้งแล้ว 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ นครราชสีมา ตราดและชลบุรี และอาจจะมีพื้นที่อีก 7 จังหวัด เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค 15 อำเภอ ได้แก่ ภาคเหนือ 2 จังหวัดคือ เชียงใหม่ นครสวรรค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัดคือ ชัยภูมิ นครราชสีมา เลย และภาคกลางอีก 2 จังหวัดคือ กาญจนบุรี ราชบุรี อย่างไรก็ตามขณะนี้ปัญหาเรื่องภัยแล้งของไทยนั้นถือว่า ได้ผ่านพ้นช่วงวิกฤติที่สุดไปแล้ว แต่ยังต้องเตรียมการ เพราะอาจจะมีปัญหาฝนทิ้งช่วง หรือฝนจะเริ่มตกตั้งแต่ 23 พ.ค.เป็นต้นไป แต่ปริมาณน้ำฝนอาจจะไม่มากนัก ซึ่งในวันที่ 1 พ.ค.นี้ จะรายงานแนวทางทั้งหมดต่อรองนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาจัดทำแผนแก้ไขปัญหาเรื่องภัยแล้งให้ชัดเจน ตอนนี้ เรามองข้ามเรื่องภัยแล้งไปแล้ว แต่การบริหารจัดการยังคงต้องดำเนินการต่อไปเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้ง โดยคาดว่าพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งอีก 7 จังหวัด ไม่น่าจะประกาศเพิ่มเติม แต่ต้องระวังไม่ให้เกษตรกรปลูกพืชมากเกินไป โดยในปีนี้จะต้องเน้นหนักเรื่อง การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนหน้า โดยจะต้องไม่ให้เกิดภัยแล้งเหมือนกับปีนี้ ซึ่งล่าสุดสำรวจพบว่ามีพื้นที่ประมาณ 40 แห่ง ที่เป็นโครงการเร่งด่วนต้องดำเนินการทั้งหมด 144 โครงการ วงเงินงบประมาณ 1,200-1,300 ล้านบาท เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำ และการขุดเจาะน้ำบาดาล เป็นต้น โดยจะเสนอพิจารณาในวันที่ 1 พ.ค.นี้ และนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์ต่อไป”.